News     Projects     About     Contact

Pure Soap

Pure Soap是我们送给朋友们2019年的新年礼物,一共制作了250份。
我们制作了3种不同味道的香皂,希望大家都能洗洗干净过新年。
同时这也是XYZ Lab Presents™项目的第一款产品尝试。


Art Director:Wanqing
Graphic Designer: Wanqing / Shao Nian
Client: XYZ Lab
Year: 2018

中国上海市长宁区番禺路217号丁25室
Room 25, No.217, Panyu Road, Changning Distict, Shanghai, China

Copyright©shao-nian.com 2017